Bendix Tegnell Arkitekter
Bakåt Nästa

Under år 2017 gick Atkins och SNC Lavalin ihop och har sedan dess arbetat med att samlokalisera sina kontor i för Stockholm. Vi fick inredningsuppdraget att säkerställa organisationens samlokalisering och att framtida lokalförsörjning uppnåddes med begränsad budget och internationella riktlinjer. Öppet kontorslandskap med ett flexibelt arbetssätt. Vid inflytt ca 200 medarbetare och lokalerna inrymma plats för en viss expansion. 

Individuellt fokuserat arbete– skrivbord i öppet landskap i fokuszon eller enskilda arbetsrum
Individuellt tillgängligt arbete– skrivbord i öppet landskap, soffgrupper eller höga ståbord
Samarbete fokuserat– mötesrum eller telefon/samtalsrum Samarbete tillgängligt– soffgrupper eller projektbord 


Solo space : Fasta hemvisten förvaring personlig, Bokningsbara platser ej hemviste,Tyst zon – soft seating,Touch down – höga bord / barstolar


Refresh: Kök – pausrum, kaffestation och Soft seating


Collaboration: Mötesrums 2-12 pers, Breakaway, informella mötesytor area nära hemvisten, Informella mötesytor ad hoc, ingen bokningsbart, Layout och projektytor ritningar diskussion, Konferens


Central spaces: Receptionyta, Förvaring, Printing – kopieringsytor, Rwc/wc och vilrum 

Circulation Generellt flöde i lokalen korridorer, och accesspassager, kapprum

projekt: Färgsättning, inredning, ljussättning av nya lokaler

Yta. ca 2000kvm

Arkitekt: Catarina Bendix Tegnell

 

 

BESTÄLLARE: ATKINS SNC LAVALIN

ÅR: aug 2019-maj 2020