Bendix Tegnell Arkitekter
Bakåt Nästa

EVRY är Nordens näst största IT-tjänsteföretag. Genom 10 000 medarbetare levererar EVRY dagligen IT-tjänster från 50 städer i Norden till ungefär 14 000 kunder i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.

Under våren 2018 fattades beslut om att samlokalisera EVRY och NetRelations i centrala Stockholm

I samband med EVRYs förvärv av Findwise senare samma vår utökades samlokaliseringen till att även omfatta Findwise.

Nya lokaler på Magnus Ladulås gatan 3-5 i Stockholm Stockholmsverken.

Projektet bestod av att utforma dessa lokaler och inredning så att samlokaliseringen av dessa företag skulle kännas som ett företag.Då vi hade förmånen att vara med innan kontraktskrivning kunde vi genom granskning av relevant tidigt anpassa lokalerna utefter beställarens önskemål och krav utan extra kostnader. Gestaltningskoncept efter Evrydesignmanual, Färgsättning, Förfrågningsunderlag ny och befintligt inredning dvs återbruk av resp företags möbler. Specialsnickerier, Belysningprogram.

Yta: 1430 kvm fördelade på 2 plan,plan 7 och på plan 8.

 

BESTÄLLARE: EVRY

ÅR: 2018-2019