Bendix Tegnell Arkitekter

Fem tips för att skapa en effektivare arbetsmiljö

Står ni inför en flytt till nya lokaler? Skaffa en er en detaljerad bild av hur den nya lokalen behöver anpassas för att optimera verksamheten. Denna bild måste vara klar innan fastighetsägaren har skrivit klart hyresavtalet annars kan man finna sig själv i en lokal som inte kan tillgodose behov som är viktiga för företaget.

 

Innan du skriver på hyreskontraktet

Det finns mycket att tänka på när företaget står inför en flytt till nya lokaler. En av de viktigaste förberedelserna är att skapa sig en detaljerad bild av hur den nya lokalen behöver anpassas för att optimera verksamheten. Denna bild måste vara klar innan fastighetsägaren har skrivit klart hyresavtalet annars kan man finna sig själv i en lokal som inte kan tillgodose behov som är viktiga för företaget. 

Innan du skriver på hyreskontraktet bör du exempelvis fråga dig. Får vi verkligen den rumsbildning som är bäst för verksamheten. Hur kommer lokalen upplevas beträffande ljus, ljud och arbetsmiljö? Vad kommer anpassningar att kosta? Hur kommer den nya arbetsmiljön uppfattas av medarbetarna? Nedan tips kan förhoppningsvis inspirera till små förändringar som kan gör stor skillnad för dina medarbetare.

 

1 Pigga upp med genomtänkt belysning.

Många lokaler har en trist ljusmatta i taket i stället för belysning som är anpassad efter lokalens förutsättningar, de aktiviteter som utförs i den och individerna som vistas där. 

Ljuset ska vara varierat i rummet, dels för att det skapar en trivsam miljö med kontraster i lokalen och dels för att det ska vara anpassat till de olika aktiviteter som utförs. Ytor för fokuserat arbete, inläsning och precision kräver ljus med ett högre luxtal än ytor som utnyttjas som passager eller loungemiljö. Spara in på de trista ledplattorna i taket och satsa på riktat ljus såsom smal-, bredstrålade spotlights, wallwash, nedpendlade armaturer och golvarmaturer.

Om du står inför att teckna hyresavtal för nya lokaler bör du be din hyresvärd att skapa förutsättningar för flexibelt belysning - exempelvis genom framdragen el ovan undertak kopplat till olika styrningspunkter. Om detta finns med som ett villkor i hyreskontraktet får du som hyresgäst större möjlighet att skapa flexibla arbetsplatser.

 

2 Välj dina vita väggar med omsorg.

När du flyttar in i en ny lokal ingår ofta ommålning av väggarna. Även om du vill ha neutrala vita väggar så bör du välja en bruten vit. Väggarna kommer ändå att uppfattas som vita men du kan välja om du vill ha en kall eller en varm ton i lokalen. Har du en lokal med stor rymd, högt i tak och massor av ljusinsläpp? Eller har du en lokal med små fönster i norrläge och låg takhöjd? Det går att trolla mer än du tror genom att välja rätt nyans på väggarna. Glöm inte heller att väggar och golv uppattas som en enhet och inte som enskilda ytor.

 

3 Återbruka för trivsel, miljö och budget.

Kontorsmöbler är ofta av god kvalitet och behöver inte nödvändigtvis bytas ut bara för att om lokalerna förnyas. Om ni ändå behöver köpa nya möbler kan ni spara mycket pengar på att köpa begagnad inredning. Det går att hitta utmärkta kvalitetsmöbler/designmöbler för en mindre peng. 

Tänk även på att era befintliga möbler kan komma till användning i en ny funktion eller ny konstellation, exempelvis genom att dela upp eller sätta samman möbelgrupper på nytt vis. Att ändra färg och användningsområde kan också vara sätt att få befintliga möbler att träda fram i ny dager. 

 

4 Låt textilier gör skillnad.

Att investera i textila detaljer såsom mattor, gardiner med mera, kan initialt kostar en peng men är mycket värt. Textilier ger bland annat stor inverkan på lokalens akustik, vilket i sin tur kan påverka effektiviteten hos dina medarbetare. Få saker är har så stor inverkan på arbetsmiljön och den individuella prestationen som ljud. En hög ljudnivå stjäl mycket energi från de som tillbringar sin arbetsdag i lokalen. Textiler kan dessutom användas för avskärmning, solskydd samt för att bryta den upp rummets form. Genom att addera lite textil på valda platser får du en mjukare miljö och minimerar en av våra största energitjuvar - oönskat ljud.

 

5. Överraska med konst som väcker tankar och känslor.

Ett konstverk vill få oss att stanna upp, betrakta, reflektera, diskutera och väcka nya tankar och perspektiv. Intresset för att placera ut konst på arbetsplatser har ökat enormt under de senaste decenniet och nu för tiden har många företag en konstförening som drivs av engagerade medarbetare. 

Konst kan även användas för att sätta karaktär på lokalen och förtydliga företagets varumärke. Enligt WELL, som är ett snabbt växande certifieringssystem för bedömning av miljöer utifrån mjuka värden, är konst i byggnader en viktig faktor som bidrar till att stödja individers hälsa, välmående och produktivitet.

 

Ett avslutande bonustips:

Tänk på företagets mjuka värden. Vad gör just er arbetsplats speciell? Vilken arbetsplats vill ni skapa för era medarbetare? Idag ser vi extra tydligt att en arbetsplats inte bara är en geografisk plats. Den moderna arbetsplatsen erbjuder hemmaarbete, aktivitetsbaserade arbetsplatser, coworking-ytor och geografiska hub-arbetsplatser. Då är det extra viktigt att företaget arbetar med mjuka värdet. Hur attraktivt är företaget för den enskilde medarbetaren? Vad är gör er unikt?. Hur känner medarbetarna att de är inkluderade och delaktiga i ett sammanhang. Vad förenar? 

Det mjuka värdets kontor är här och kommer att bli än viktigare i efterdyningarna av Corona-pandemin. Se till att bli en plats dit människor söker sig genom att skapa utrymme för spontana möten, roliga aktiviteter, kunskapsinhämtning, kompetensutbyte, samtal om gemensamma ämnen. Gör kick-offen till vardag och låt det bli företagets varumärke!

En liten lathund:

Pigga upp med genomtänkt belysning.

Välj dina vita väggar med omsorg.

Återbruka för trivsel, miljö och budget.

Låt textilier gör skillnad.

Överraska med konst som väcker tankar och känslor.

De mjuka värdernas kontor!

ÅR: 2020