Bendix Tegnell Arkitekter

Det är jag som är Catarina och som äger Bendix Tegnell Arkitekter AB. Kontoret fungerar som ett nätverk där vi är en grupp om sju medarbetare som är nära knutna till varandra. Vi har ett stort spann kompetens,  känner varandra väl och trivs med att samarbeta. Vi erbjuder tjänster inom arkitektur, inredningsarkitektur, ljussättning, konstkonsultation, grafisk formgivning, produktformgivning, informationsdesign.

Vi inleder alltid våra projekt med att ta reda på vilka förväntningarna som finns hos dig som beställare och vad du har för budget. Det är är vår utgångspunkt. Er budget och er vision blir genom oss ert nya kontor.

 

BESTÄLLARE: sådana som önskar effektiv inredningsprojektering

ÅR: 2020