Bendix Tegnell Arkitekter

Hur hittar du den perfekta lokalen för ditt företag?

Att hitta en bättre och mer ändamålsanpassad lokal för ditt företag är en process som kräver sitt arbete. Hur vet man att det är rätt lokal? Hur stor ska den vara och var ska den ligga? Hur säkerställer man att alla verkligen får det utrymme de behöver? Hur arbetar vi egentligen på vårt företag? När du till slut hittat en lokal som verkar helt perfekt så finns det några viktiga detaljer du bör undersöka INNAN du skriver kontrakt. För när hyresavtalet väl är signerat blir alla tillägg och ändringar kostsamma

 

Undvik de vanligaste fallgroparna?

Den perfekta lokalen ska så klart passa för ert ändamål och den verksamhet ni bedriver idag. Men när du inleder jakten på er nya lokal bör du lyfta blicken från företagets dagsaktuella behov och tänka ännu större. Hur ser fastighetens kapaciteten ut? Till vilken grad är den flexibel? Finns det möjlighet att utöka företagets verksamheten utan att behöva byta lokal igen?

Ventilationen glöms bort

En viktig detalj som ofta glöms bort är att undersöka ventilationen. Vilken kapacitet har befintlig ventilation och är det möjligt att anpassa den för fler medarbetare? Vad kommer det i så fall kosta? Ventilationen har stor inverkan på arbetsmiljön, och det är ditt ansvar som arbetsgivare att se till att alla medarbetare har en fullgod arbetsmiljö. Felinställd eller dåligt anpassad ventilation är svår att ändra i efterhand och kan skapa onödigt obehag för de som ska sitta vistas där dagligen under en längre tid.

Befintlig belysning

Tänk också ett varv extra på lokalens befintliga belysning. I de flesta hyreskontrakt ingår inte underhåll av belysningen utan ligger helt och hållet på hyresgästen. Vilken typ av armaturer sitter i lokalen idag och hur styrs de? Vilken typ av ljuskälla krävs?

När du förhandlar fram ett hyresavtal bör du försöka få in en summa pengar för justering av belysning i lokalen så att du som hyresgäst kan välja belysningsåtgärder.

Golven har betydelse

Vad är det för golv i lokalen? I hyreskontraktet föreslår fastighetsägaren ofta en standardmatta som de upphandlar centralt. Om det inte är ett golv som passa ditt företag och er övriga inredning så bör du undersöka om det går bra att ersätta den med en likvärdig i samma priskategori utan extra kostnad. Det kan vara värt att ta upp detta med fastighetsägaren så att du som hyresgäst kan få största möjliga flexibilitet i materialval.

Kontrollera lokalskissen

Slutligen bör du kontrollera att den lokalskiss du fått av uthyraren stämmer med verkligheten. Att ta hjälp av en opartisk person som kontrollmäter lokalen på plats och justerar ritningen är en liten investering som ofta betalar sig. En arkitekt som kopplas in tidigt i processen kan dessutom fungera som ett bollplank då du jämför olika lokaler och dess för- och nackdelar.

ÅR: 2020