Bendix Tegnell Arkitekter

Bendix Tegnell Arkitekter grundades 2018 av Catarina Bendix Tegnell, som arbetat drygt 20 år i branschen. Idag drivs Bendix Tegnell Arkitekter i form av ett nätverk som inkluderar ett tiotal konsulter med kompetens inom arkitektur, inredningsdesign, belysningsdesign, grafisk form och konsultation inom konst för arbetsplatser. 

”Efter många år som inredningsarkitekt och projektledare på stora byråer ville jag starta upp en verksamhet där jag kan ha ett närmare samarbete med mina kunder. I stället för att företräda en byrå företräder jag mig själv och delar med mig av den kunskap och erfarenhet jag samlat på mig under min långa yrkeskarriär. Till min hjälp har jag handplockat ett antal konsulter som kompletterar mig och som jag kan ta in i den omfattning projektet kräver.” Catarina Bendix Tegnell, grundare Bendix Tegnell Arkitekter

Bendix Tegnell Arkitekter utför projekt inom inredning och lokalanpassningar med fokus på kundens verksamhet - idag och i framtiden. Arbetet med att anpassa kundens lokaler till verksamheten inleds med en behovsanalys samt en diskussion om företagets kärnvärden och hur dessa kan lyftas fram i arbetsmiljön. Slutligen görs en avstämning där fastighetsägarens och hyresgästens intentioner stäms av så att de är på samma linje.

”Att fastställa klientens unika behov är basen för varje projekt. Ibland är det ett snabbt och enkelt arbete men ibland krävs en mer omfattande analys och där verksamheten sätts i ett nytt perspektiv.”

Bendix Tegnell Arkitekter strävar alltid efter hög leveransnivå, flexibilitet och snabb återkoppling. De lägger stor vikt vid den personliga relationen mellan uppdragsgivare och konsult.

“En av våra viktigaste utmaningar att säkerställa den arkitektoniska nivån men samtidigt ha förståelse för kundens budget och andra begränsningar. Kunden ska känna sig trygg i att vi är lyhörda och realistiska. Våra kunder kan alltid känna sig trygga med att det finns en öppen och pågående dialog där de kan ringa eller maila om de vill lyfta en fundering eller ta en snabb avstämning.”

I de flesta uppdrag ingår konsulterna från Bendix Tegnell Arkitekter i den projektgrupp kunden sätter samman. När projektet är klart ska kunden känna att de hela tiden haft full insyn i projektet händelseförlopp och att de med stolthet kan driva det vidare i riktning mot företagets målbild och vision.

 | Arkitekt | Inredningsarkitekt |  Ljusdesigner | Konstkurator | Produktdesigner | Grafisk formgivare | och dessutom har vi många goda kontakter med flyttprojektledning,leverantörer och hantverkare.

ÅR: 2020