Bendix Tegnell Arkitekter
Bakåt Nästa

Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata. Blåklassad byggnad där hörsalen behövdes renoveras. Lamterninntaket hade sen tidigare isolerats och täckts för för att förhindra värmebortfall. Kostnaden för att göra om lanterninen  så att den blev brukbar och isolerad var kostsamt och inte aktuellt. Vi lyfte upplevelsen av lanterninen via artificielltställbart ljus.

stolarna i hörsalen renoverades upp och målningen i taket av Filip Månsson rengjordes av konservator. Textilier, mattor och väggbeklädnad är valt för att framhäva takmålningen. Vasam renovering av Jugenddetaljer. Platsbyggt teknikbås där profilerna i speglarna i fronten är anpassade efter dörrspeglar och bröstningspanelen i rummet.

BESTÄLLARE: SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET genom a-arkitekter

ÅR: 2018