Bendix Tegnell Arkitekter
Bakåt Nästa

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.

Yta: 14000 kvm Globen, Stockholm. Inredningsprojekt: Färgsättning och inredning. Ombyggnation av lokaler. Optimering av arbetsplatser 850-1000 st. Nytt koncept. Ombyggnation av lokaler samt inredning. Viktigt i projektet är att effektivisera och modernisera lokalerna. Med fokus på miljö och hållbarhet. Öppna upp gamla cellkontor för att skapa rymd och luftighet. Känsla att befinna sig i naturen. Förvaringslösningar som växer upp som stenar i naturen. Arbetsplatser placerade på tuvor och vattenspeglar. Mattan den bärande länken i projektet.

Arkitekt SIR: Catarina Bendix Tegnell

BESTÄLLARE: WSP genom Link Arkitektur

ÅR: 2012 - 2016